קטגוריה: אדריכלות ועיצוב פנים

  • כיצד מלכה אדריכלים מובילים בפיתוח סביבתי באדריכלות הישראלית?

    כיצד מלכה אדריכלים מובילים בפיתוח סביבתי באדריכלות הישראלית?

    מדוע פיתוח סביבתי הוא קריטי באדריכלות של ימינו? בתקופה העכשווית, אדריכלות חורגת מעיצובים מבניים גרידא כדי לגלם עקרונות של קיימות, איזון אקולוגי והרמוניה סביבתית. הדגש על פיתוח סביבתי בתוך האדריכלות נובע ממודעות גוברת להשפעה המשמעותית שיש לבניינים על כדור הארץ. מיקוד זה מבקש למזער השפעות שליליות על הסביבה תוך שיפור איכות החיים של תושביה. פיתוח…